Hvordan Fungerer Intranett

0
19

Intranett Utvikling

Prev (forrige)

NESTE

Et team kan utvikle en bedrifts intranett.

Sam Roberts/Digital Vision/Getty Images

Når du planlegger et intranett, det viktigste er at noen har behov for å være i kostnad [kilde: Intranett Veikart]. Avhengig av organisasjonens størrelse, kan dette være en ansatt eller en gruppe ansatte. Denne personen eller intranett-team vil avgjøre hva slags innhold som er publisert på intranett og hva teknologien vil bli brukt i prosessen.

Når intranett-team er satt sammen, er de nødt til å sette seg ned og vurdere mange viktige spørsmål som vil diktere størrelse, kostnader og funksjonalitet på intranettet. Her er noen generelle betraktninger når du planlegger et intranett:

 • Hvem er intranett er den primære målgruppen? Alle ansatte? Eller er det bare enkelte avdelinger?
 • Hva er intranett er et mål? Forbedret dokument tilgang? Bedre samarbeid? Kutte ned på utskriftskostnadene?
 • Hvordan vil lykkes med Intranett måles?
 • Hvilke typer dokumenter, og som bedriftens databaser må du ha tilgang til?
 • Det Web-baserte applikasjoner vil være tilgjengelig på intranettet?
 • Hvordan skal nettstedet være strukturert? Hva som vil være på hjemmesiden, de ulike hovedtypene av destinasjonssider og sub-sider?
 • Vil alle få lov til å publisere innhold på intranett eller bare enkelte ansatte?
 • Som vil være ansvarlig for å kommunisere redaksjonelle retningslinjer og vedlikeholde redaksjonelle konsistens?

[kilder: Intranett Veikart og HomeWorlds].

For å få intranett av bakken, intranett-team er nødt til å løse flere tekniske vurderinger i tillegg. Her er noen grunnleggende tekniske spørsmål som må besvares i løpet av planleggingsfasen:

 • Som vil være ansvarlig for å konfigurere og vedlikeholde Web-server?
 • Vil serveren og nettverket administreres av in-house it-ansatte eller ved entreprenører?
 • Hva sikringstiltak må være på plass (brannmurer, sikkerhet programvare) for å begrense tilgang til intranett?
 • Hvor mye båndbredde vil intranettet krever? For eksempel vil det være vert for streaming av lyd og video, massevis av grafikk og bilder, etc.?
 • Hvordan vil nye søknader bli testet før de blir lagt til intranett?
 • Hva content management system (CMS) vil bli brukt til å lage og publisere innhold?
 • Hvordan vil de ansatte bli trent på CMS?
 • Hvem som skal være kontaktperson for tekniske problemer/spørsmål om CMS?
 • Hvordan vil selskapet tilbake opp intranett data? Hvordan fungerer intranett data passer inn i selskapets større disaster recovery plan

[kilder: Intranett Veikart og Intranett Konsepter].

Etter å ha besvart alle disse viktige spørsmålene, intranett laget trenger for å komme opp med et forslag til budsjett som skal presenteres for ansatte i kostnad. I større organisasjoner, disse ville være chief technical officer (CTO) og/eller chief information officer (CIO). Kostnadene anslag for følgende elementer bør inkluderes i intranettet budsjett:

 • Web-servere
 • Folk til å administrere servere (in-house eller leverandører)
 • Webutvikling og design (in-house eller leverandører)
 • Content management system
 • Application development (programvare og personell)
 • Sikkerhet maskinvare og programvare
 • Langsiktige kostnader til vedlikehold

[kilde: Intranett Veikart].

Når budsjettet er godkjent, er du klar til å sette opp ditt intranett. I den neste seksjonen vil vi gå over den teknologiske grunnleggende for å sette opp en sikker og effektiv intranett.